CamDiGi
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آموزش تعریف رابطه یک به یک در Entity Framework Code First

فرض می کنیم بعضی از کاربران سایت می خواهند به عنوان یک مشتری ثبت شوند. یعنی اطلاعات مرتبط با مشتری بودن آن ها در جدول Customer ذخیره شود.

برای اینکار ابتدا به کلاس Customer مراجعه کرده و کلید اصلی آن را به شکل زیر تغییر می دهیم:

/// <summary>
/// کد مشتری
/// </summary>
public long CustomerId { get; set; }
//رابطه یک به یک
public virtual ApplicationUser ApplicationUser

سپس در جدول ApplicationUser پراپرتی زیر را به انتهای کلاس آن اضافه می کنیم:

/// <summary>
/// ارتباط یک به یک
/// </summary>
public virtual Customer Customer { get; set; }

سپس در فایل کانفیگ ApplicationUser کدهای زیر را اضافه نمایید:

HasOptional(x => x.Customer) // جدول دیگر
.WithRequired(x => x.ApplicationUser)// جدول جاری
.WillCascadeOnDelete(false);

ولی اگر از کلاس ApplicationDbContext استفاده می کنیم در تابع OnModelCreating کد زیر را اضافه نمایید:

//ارتباط یک به یک
modelBuilder.Entity<ApplicationUser>()
.HasOptional(x => x.Customer) // جدول دیگر
.WithRequired(x => x.ApplicationUser)// جدول جاری
.WillCascadeOnDelete(false)

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*