CamDiGi
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

Lambda expressions in Query

۰

جوین با لینک توسط لامبدا کوئری Join With Linq Lambda Query

برای جوین زدن توسط لینک لامبدا کوئری می توانید مشابه دستورات داخل تصویر استفاده کنید و کلیدهای جدول اول و…
۰

جوین ۲ لیست در لینک کوئری لامبدا Join 2 List Linq Query Lambda

JOIN ابزاری برای ترکیب ستون های قابل انتخاب از یک یا چند لیست با استفاده از مقادیر مشترک برای هر…
۰

بدست آوردن میانگین از جدول مرتبط با استفاده از GroupBy

در مواقعی نیاز است تا از جدول مرتبط بتوان میانگین مقداری را بدست بیاوریم. در مثال زیر MT میانگین نمرات…
۰

حذف اطلاعات جدول با کلید اصلی

متد حذف از دیتابیس public int DeleteById(long id) { var qDel = _service.Find(id); if(qDel == null) return -1; _service.Remove(qDel); return…
۰

ویرایش اطلاعات جدول با کلید اصلی

در اینجا بوسیله کلید اصلی فیلد اینام را ویرایش می کنیم: public int UpdateStatusChargeByChargeSmsId(StatusOrder statusOrder, long chargeSmsId) { var obj…
۰

حذف از جدول چند به چند

//حذف از جدول چند به چند public int DeleteFromSendSmsCustomerBySendSmsId(long sendSmsId) { var obj = _service.Find(sendSmsId).WCustomers; if(obj == null) return -1;…
۰

اضافه کردن به جدول چند به چند

/// <inheritdoc /> /// <summary> /// اضافه کردن به جدول چند به چند /// </summary> /// <param name="sendSmsId">sendSmsId</param> /// <param…
۰

نمایش ساعت به همراه تاریخ شمسی در یک فیلد

در مواقعی نیاز میشه در کنار تاریخ شمسی، ساعت ثبت اطلاعات نیز نمایش داده شود: DateTransactionField = p.DateTransaction .GetValueOrDefault(DateTime.Now) .ToString("HH:mm:ss")…