CamDiGi
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

GroupBy

۰

بدست آوردن میانگین از جدول مرتبط با استفاده از GroupBy

در مواقعی نیاز است تا از جدول مرتبط بتوان میانگین مقداری را بدست بیاوریم. در مثال زیر MT میانگین نمرات…