CamDiGi
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

https

۰

هدایت یا ریدایرکت HTTp به HTTPS در ASP.NET MVC

برای هدایت یا ریدایرکت خودکار از HTTP به HTTPS شما میتوانید در فایل Global.asax تابع زیر را اضافه کنید: protected…
۰

فراخوانی سایت https از سایت http در asp

اگر بخواهیم از سایتی که http است، یک سایت دیگر را فراخوانی کنیم که https است؛ می توانیم از این…