CamDiGi
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Lambda

۰

جوین با لینک توسط لامبدا کوئری Join With Linq Lambda Query

برای جوین زدن توسط لینک لامبدا کوئری می توانید مشابه دستورات داخل تصویر استفاده کنید و کلیدهای جدول اول و…
۰

جوین ۲ لیست در لینک کوئری لامبدا Join 2 List Linq Query Lambda

JOIN ابزاری برای ترکیب ستون های قابل انتخاب از یک یا چند لیست با استفاده از مقادیر مشترک برای هر…
۰

بدست آوردن میانگین از جدول مرتبط با استفاده از GroupBy

در مواقعی نیاز است تا از جدول مرتبط بتوان میانگین مقداری را بدست بیاوریم. در مثال زیر MT میانگین نمرات…
۰

نمایش ساعت به همراه تاریخ شمسی در یک فیلد

در مواقعی نیاز میشه در کنار تاریخ شمسی، ساعت ثبت اطلاعات نیز نمایش داده شود: DateTransactionField = p.DateTransaction .GetValueOrDefault(DateTime.Now) .ToString("HH:mm:ss")…