CamDiGi
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ReDirect

۰

هدایت یا ریدایرکت HTTp به HTTPS در ASP.NET MVC

برای هدایت یا ریدایرکت خودکار از HTTP به HTTPS شما میتوانید در فایل Global.asax تابع زیر را اضافه کنید: protected…