CamDiGi
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

SQL

۰

بدست آوردن میانگین از جدول مرتبط با استفاده از GroupBy

در مواقعی نیاز است تا از جدول مرتبط بتوان میانگین مقداری را بدست بیاوریم. در مثال زیر MT میانگین نمرات…